מדיחים - התשובה לכל חדר שטיפה

   מדיחי כוסות

    מדיחי דלפק

  מדיחי דלת מתרוממת

מדיחי סירים

מדיחי ארגזים

מדיחי מסוע

מדיחי Flight

ציוד למטבח המוסדי ברמה אחרת

053-9418792